SZKOLENIA DEDYKOWANE

Autorski pomysł dokształcania z zakresu BHP dla konkretnych grup zawodowych. Nasze Szkolenia Dedykowane są adresowane do pracowników oraz grup pracowników, u których występują nieprawidłowości z zakresu BHP. Przypominamy o obowiązkach oraz odpowiedzialności za zdrowie i życie własne i osób pracujących w naszym otoczeniu. Programy szkoleń dedykowanych są opracowywane indywidualnie w zależności od występujących w danym miejscu zagrożeń oraz zarejestrowanych nieprawidłowości. 

    Ostatnie wpisy