BHP W ZAKŁADZIE PRACY

Realizujemy z powodzeniem od ponad 10 lat usługi w ramach stałej obsługi firm w zakresie BHP. W zależności od wielkości zakładu, zatrudnienia i specyfiki produkcji proponujemy pakiety usług zapewniające spełnienie wymogów Polskiego prawa oraz sprawne zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w danym zakładzie. Zajmujemy się przygotowaniem, audytem ZERO oraz implementacją niezbędnych rozwiązań zmierzających do minimalizowania narażenia i skutków ewentualnego narażenia na dane zagrożenia lub grupy zagrożeń. Zaczynamy od ZERA by ustawicznie podnosić poziom świadomości wśród pracodawców i pracowników, aby w konsekwencji odnotować zero wypadków w każdym kolejnym roku.

    Ostatnie wpisy