KONTROLE BHP

Kontrola warunków pracy to stanowi punt wyjścia do analizy stanu bezpieczeństwa w danej organizacji. Wykorzystując doświadczenie i własne dedykowane narzędzia wykonujemy kontrole według indywidualnych ustaleń z klientem (nie rzadziej niż 1 raz w roku).

    Ostatnie wpisy