SUBSTANCJE NIEBEZPIECZNE I PROCEDURY ZABEZPIECZAJĄCE

W przypadku substancji niebezpiecznych niezbędne jest przygotowanie odpowiedniego miejsca składowania oraz opracowanie procedury zapewniające bezpieczeństwo podczas pracy z tymi substancjami. Obowiązkiem pracodawcy jest zapoznać personel z używanymi w firmie substancjami oraz zasadami postępowania z substancjami i w przypadku awarii.

    Ostatnie wpisy