HIGIENA W ZAKŁADZIE PRACY

Oferujemy rozwiązania technologiczne oraz preparaty neutralizujące negatywne działanie poszczególnych grup zagrożeń dla pracowników oraz w innych przypadkach awaryjnych absorbery substancji i ich mieszanin. Współpracujemy z wyspecjalizowanymi firmami usuwającymi odpady powstałe w skutek awarii w tym również niebezpieczne i EX.

    Ostatnie wpisy