SZKOLENIE OKRESOWE Z ZAKRESU BHP

Szkolenie okresowe to drugie obowiązkowe szkolenie dla każdego pracownika, który został w firmie a jego szkolenie wstępne traci ważność (ważność szkolenia wstępnego od 6 miesięcy do max 1 roku).

Szkolenie okresowe ma szerszy zakres i jest zdecydowanie dłuższe. Dla części pracowników szkolenia okresowe można organizować w formie samokształcenia kierowanego czy szkoleń zdalnych. 

    Ostatnie wpisy