POMIARY ŚRODOWISKA PRACY

Obszary w których występuje narażenie na czynniki szkodliwe i uciążliwe wymagają prowadzenia regularnych pomiarów i ewidencji. Wykonujemy wszystkie wymagane pomiary i pomagamy dopasować odpowiednie rozwiązania technologiczne, zabezpieczenia zbiorowe i indywidualne.

    Ostatnie wpisy