WYPADKI PRZY PRACY I CHOROBY ZAWODOWE

Prowadzenie rejestru wypadków i rejestru chorób zawodowych jest obowiązkowe. To, że nie wystąpiły w danej organizacji nie zwalnia z tych obowiązków. W sekcji Do pobrania znajdują się: REJESTR WYPADKÓW PRZY PRACY I REJESTR CHORÓB ZAWODOWYCH.

    Ostatnie wpisy