DORADZTWO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Zabezpieczenia przeciwpożarowe, Instrukcje postępowania oraz ewakuacji, oznakowanie dróg ewakuacyjnych, punktów przeciwpożarowych, miejsce zbiórki po ewakuacji oraz wszystko co wiąże się z ochroną przeciwpożarową od szkolenia po automatyczne systemy gaśnicze. 

    Ostatnie wpisy