SZKOLENIA PRZECIWPOŻAROWE

Przeszkolenie i wyznaczenie przeszklonej osoby do reagowania w razie wystąpienia pożaru. Osoba tak dowodzi całą akcją ewakuacji do czasu przyjazdu wezwanej Straży Pożarnej, która przejmuje automatycznie dowodzenie akcją. Istotnym elementem bezpieczeństwa przemysłowego jest dostosowanie metod gaszenia pożarów do technologii oraz środowiska w którym pracują. 

    Ostatnie wpisy