SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY

Przeszkolenie i wyznaczenie przeszkolonej osoby do udzielania pierwszej pomocy jest jednym z obowiązków pracodawcy. Dobrą praktyką jest zapewnić więcej niż jedną przeszkoloną w tym zakresie osobę.

    Ostatnie wpisy