OCENY RYZYKA

Analiza środowiska pracy i występujących w nim zagrożeń oraz organizacja stanowisk pracy w oparciu o ustalone metody zapobiegania i minimalizowania skutków zagrożeń występujących na danym stanowisku, mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo pracownika. W naszej optyce jest najistotniejszym narzędziem do budowania bezpiecznego środowiska pracy. Tu wszystko się zaczyna … i tu będziemy regularnie wracać.

    Ostatnie wpisy