SZKOLENIA Z EWAKUACJI

Każdy obiekt, plac budowy i inne miejsca wykonywania obowiązków służbowych wymagają opracowania i przećwiczenia scenariusza ewakuacji. Doświadczenie pokazuje, że regularne ćwiczenia w tym zakresie skracają czas ewakuacji i z czasem stają się mniej stresujące.

    Ostatnie wpisy